Τα Νέα μας
  Από τη συμμετοχή μας στην ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΑ PROFESSIONAL 2015 :