Υπηρεσίες


  Προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών, όπως, ελεγμένη ποιότητα από μας τους ίδιους, μεταφορά με ίδια σύγχρονα Thermo Isolation φορτηγά αυτοκίνητα.

  Έχουμε ευέλικτους τρόπους συνεργασίας και συνεχή ενημέρωση των πελατών μας. Στον τομέα των εξαγωγών εξασφαλίζουμε στους πελάτες μας την ποιότητα που οι ίδιοι έχουν επιλέξει και φροντίζουμε για την έγκαιρη συμφωνημένη άψογη παράδοση των φυτών και εγγύηση πληρωμής του πωλητή.

  Στόχος μας είναι υψηλή ποιότητα προσφοράς και ανάπτυξης, ακολουθώντας τα νέα δεδομένα μιας συνεχώς αυξανόμενης και με μέλλον αγοράς που ανοίγετε μπροστά μας, εκμεταλλευόμενοι την σύγχρονη ηλεκτρονική τεχνολογία σε όλους τους τομείς, όπως, πληροφόρηση - ενημέρωση - διατραπεζικές εργασίες για ευκολία συναλλαγών κ.λ.π., προσδοκώντας πιο άνετο και κερδοφόρο μέλλον για τους πελάτες μας και για εμάς.